Prisjusteringar 2019

Samtliga priser justeras från den 1/1  2019 med 4,5 %